Farlig avfall og elektronisk avfallsdeklarering?

Farlig avfall er svært skadelig for miljøet. Det er derfor viktig å sortere ut det farlige avfallet for å sikre riktig etterbehandling. Miljødirektoratet stiller krav til alle virksomheter om elektronisk deklarering av farlig avfall fra 1. mai 2016.
Det skal da gis tilstrekkelig med opplysninger om avfallet, ved ifarligavfall_cmyknnlevering, slik at vi som mottar avfallet kan behandle det på riktig måte.

Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no. Administrator må ha rollen «Energi, miljø og klima» i Altinn.

Gå inn via Altinn.no – her så rutes du videre til Avfallsdeklarering.no som bruker Altinns lenketjeneste og Altinn til autentisering.

Alle virksomheter som skal bruke Avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Det er daglig leder som er administrator på Altinn.no og som kan autentisere en annen person i bedriften dersom ikke daglig leder skal være det. Deretter kan denne personen gi oss en fullmakt til å deklarere på vegne av sin bedrift. Vi i HIM kan være behjelpelig med avfallsdeklarasjonen dersom det er delegert en fullmakt til oss.

Dersom vi skal bistå ved utfylling av deklarasjonsskjema påløper et gebyr på
kr.:  300,- eks. mva.  Ved stor trafikk på gjenvinningsstasjonene kan leveranser med manglende deklarasjonsskjema bli avvist dersom vi ikke har fått delegert tilgang til å gjøre det på vegne av ditt firma.

Det er organisasjonsnummer for underenhet som skal brukes.

Vårt virksomhetsnr. /Underenhets nr. – Toraneset Miljøpark 973 918 877

Kontakt vårt kundesenter for Næringsavfall på 52 76 50 60 el.
Hans Almeland,  970 52 125 / Hans Almeland

Nyttige lenker: