Nyttige linker for Næringsavfall

Kom i gang med Avfallsdeklarering Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no. Administrator må ha rollen «Energi, miljø og klima» i Altinn. Her er en forenklet veileder inkl. skjermbilder.
Elektronisk deklarering er et krav fra 1. mai 2016
Renas RENAS er EE-returselskap og ivaretar innsamlingsansvaret til mer enn 3000 produsenter og importører av EE-produkter over hele landet. RENAS

er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen og bransjeforeningen Elektro og Energi.

NFFA  Norsk forening for farlig avfall
Avfallsdeklarering Avfallsforskriften stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering. Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern. Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte.
Byggemiljø Veiledning og regler for bygg-avfall. Byggemiljø driftes av NHP-nettverket som gjennom mange år har vært en pådriver for miljøriktig og forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall
Grønt Punkt Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.
Avfall Norge Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Avfall er morgendagens råvarer!
Pakking av asbest HIM har laget en video som beskriver hvordan du skal pakke asbest for å kunne levere det til vårt mottak på Toraneset i Skjold.