Hva gjelder henvendelsen?

Søknad om støtte til ryddedugnad

 

HIM ønsker å gi innbyggerne i kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne mulighet til å holde nærområdet sitt ryddig og trivelig. HIM støtter lokale ryddeaksjoner ved at innsamlet avfall kan leveres kostnadsfritt til en av våre mottaksanlegg, Årabrot, Toraneset eller Tongane i Etne etter forutgående søknad. Dersom ønskelig kan det også søkes om å få sekker til ryddeaksjonen. Disse må i så fall hentes hos HIM før aksjonen.

En forutsetning for støtte er at søknadsskjema er fylt ut og godkjent av HIM på forhånd. Det skal ikke leveres inn mer avfall enn avtalt. Husk å føre på kontaktperson med telefonnummer.

Støtten til ryddedugnad er rettet mot avfall som ikke hører hjemme i naturen. «Naturlig» avfall som løv, tang, greiner og kvist er ikke omfattet av ordningen.

De som kan være med er:
Velforeninger, borettslag, frivillige organisasjoner og grupper av frivillige.

De som ikke kan være med er:
Offentlige etater, næringsvirksomheter, veistrekninger som ryddes av kommune og/eller veimyndighet etc. Det forutsettes videre at området som ryddes ikke er offentlig, dvs. offentlig badeplass, veistrekning osv.

Eksempler på områder som kan ryddes er:
Strandsone, boligområder, nærområder og turstier nær ditt boligområde.

Ryddedugnad søknadsskjema

Skjema for søknader til opprydning i boligfelt og nærområder.
  • Dra og slipp filer her, eller