Hva gjelder henvendelsen?

Søknad om støtte til kjøp av tøybleier

Som et tiltak for å redusere avfallsmengde, støtter HIM kjøp av tøybleier for abonnenter i HIM sine eierkommuner. Tilskuddet er på kr 1000,- pr. barn mot framvisning av kvittering.

Søker må oppgi navn, adresse, bankkontonummer samt telefonnummer i tilfelle behov for ytterligere opplysninger. Utbetaling av støtte til kvalifiserte søkere forutsetter budsjettmessig dekning hos HIM.

Støtte til kjøp av tøybleier

  • Dra og slipp filer her, eller