Hva gjelder henvendelsen?

Søknad om endring av abonnement

Last ned tomt skjema.

Henvisninger:
-Forskrift om håndtering av husholdningsavfall.
-Gebyrregulativ for Haugaland Interkomunale Miljøverk IKS

 • Søknaden gjelder (felt merket * må fylles ut):

  Det er kun eier av eiendommen eller den som betaler abonnementet som kan søke om endring av abonnement.

 • Fyll inn Kommunenr. - Gårdsnr - Bruksnr - Festenr - Seksjonsnr.
 • Gatenavn /-nummer og postnr. / -sted for eiendommen det søkes for.
 • Opplysninger om søkeren:
  # Lite abonnement kan kun innvilges til brukere med egne beholdere.
 • Begrunnelse for endring.
 • Viktig informasjon ved bytte av abonnement:

  - Årsprisen på abonnementet endres i henhold til abonnementstypen. Det henvises til HIM sine nettsider på www.him.as for oppdatert prisliste.
  - Endring i pris ved bytte av abonnement trer i kraft fra den 1. i påfølgende måned.
  - Ved endring av abonnement vil HIM bytte ut beholder(e) i henhold til oversikten ovenfor.
  - Det påløper en kostnad på kr 300,- inkl.mva. for bytte av beholdere ved endring av abonnement. Beløpet dekker transport og rengjøring av beholderne. Beløpet faktureres abonnenten.
  - For alle abonnement gjelder at beholderstørrelsen minimum må være i samsvar med avfallsmengden. HIM kan pålegge større beholdere hvis avfallsmengden gjentatte ganger er større enn det abonnementet tilsier.
 • Skjemaet kan sende på e-post ved å klikke på "Send inn"-knappen. Skjemaet kan også skrives ut og sendes til: HIM IKS, Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold E-post: post@him.as Telefon: 52 76 50 50