Kompost

Når du sorterer eget matavfall og leverer dette i brun beholder lager HIM næringsrik kompost av dette på Toraneset Miljøpark. HIM lager også kompost av park- og hageavfall ved Årabrot Miljøpark. Komposten kan kjøpes rimelig hos HIM og egner seg ypperlig som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Komposten kan i mange tilfeller erstatte kunstgjødsel og ulike jordblandinger som har betydelige negative klima- og miljøeffekter. HIM sine kompostprodukter er altså lokalproduserte og miljøvennlige alternativer som bidrar til en frodig og fin hage!

Rose

Kompost har en langtidsvirkende gjødseleffekt og har i tillegg gunstig effekt på pH og jordhelse. Alle som kjøper kompost og kompostprodukter får utlevert varedeklarasjon der næringsverdier, bruksområder osv. beskrives. Prisliste og varedeklarasjonene finner du her.

Bruksområder

Komposten er svært næringsrik og ikke helt ferdig omgjort/ nedbrutt når den selges. En må derfor ikke plante rett i komposten, men molde den inn i stedegen jord eller legge den som et tynt topplag.

Matkomposten som produseres på Toraneset er litt mer næringsrik sammenlignet med komposten som produseres av park- og hageavfall på Årabrot, men ellers er egenskapene stort sett de samme.

HIM lager også Jordprodukter av komposten. Denne er fri for stein og «basser», og egner seg derfor svært godt til etablering av plen. Normalt vil ugressfrø osv. dø i komposteringsprosessen, slik at jordproduktene normalt ikke inneholder ugress. Jorden inneholder ca. 70% finsand og vil derfor være godt drenert og trykkfast. Jorden er lett å legge og vil i liten grad få setninger/ugjevnheter over tid.

HIM Matjord (laget av Matkompost og sand) er næringsrik og trenger normalt ikke ytterligere gjødsling, mens HageJord (laget av Hagekompost og sand) kan ha behov for noe tilleggsgjødsling. HIM sine Jordprodukter er nøytrale eller svakt basiske og den må derfor ikke kalkes de første årene. Det er uansett viktig å vite hvilke vekster en skal så/plante;

  • Krevende vekster kan kreve tilleggsgjødsel (f.eks. mer kompost).
  • Kompostjorden er nøytral eller svakt basisk og bør derfor ikke benyttes til planter som krever sur jord (f.eks. Rhododendron og nåletrær/busker).
  • Enkelte vekster krever også tilsats av litt torv eller lignende.

Vær derfor nøye med å lese den utleverte varedeklarasjonen og sett deg inn i hvilken jord/gjødsel de ulike vekstene foretrekker.

Kompostprosessen

Nedenfor er en forenklet prinsippskisse av komposteringsprosessen:

Illustrasjon av kompostprosessen

Etter at matavfallet er samlet inn tilsettes treflis og dette legges i store ranker til kompostering. Underveis i komposteringsprosessen utvikles det store mengder varme slik at bakterier, frø og lignende dør. Temperaturen kontrolleres regelmessig og loggføres. I tillegg vendes rankene flere ganger samt at det blåses inn luft.

Etter 6-8 uker flyttes komposten og legges til ettermodning noen månedOLYMPUS DIGITAL CAMERAer før den siktes. Da tas det også prøver for å bestemme næringsinnhold, og for å kontrollere at den ikke er forurenset. Til slutt godkjennes komposten av Mattilsynet iht. krav i Gjødselvareforskriften.

kompostportalen kan du lese mer om kompost og God Jord!