Hva vil du sortere?

HIM har en mobil innsamlingsordning for alle typer avfall avfall i distriktskomunene. Se her for stoppesteder, datoer og klokkeslett.

Gjenstander som er laget av metall skal ikke sorteres sammen med glass- og metallemballasjen.

Metall

Metall, eller metallavfall, er produkter laget av materialer som aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål. Det er egne ordninger for metallemballasje.

Slik gjør du det

 1. Sorter metall som skal leveres til gjenvinning hjemme.
 2. Lever metallet på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Ja takk

 • Metallgjenstander
 • Barnevogn
 • Beslag
 • Bestikk
 • Felg
 • Gardinstang
 • Gassgrill
 • Gitarstrenger
 • gryter og panner
 • Hjulkapsel
 • Jern
 • Kakeform i metall
 • Kniver
 • Låser og nøkler
 • Matboks, i metall
 • Messingtråd
 • Mynter
 • Paraply, med metallspiler
 • Spiker og skruer
 • Termos
 • Vinopptrekker

Nei takk

 • Hermetikkbokser

Hva blir det til?

Etter mottak, sortering og behandling selges jern, metaller og andre gjenvinnbare deler til smelteverk og videreforedlere i Norge og utlandet. Fordi jern kan smeltes om, utgjør disse produktene viktige råvarer for industrien, og brukes i produksjonen av nye jern- og metallprodukter.