Nyhetsarkiv

HIM kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

(Artikkelen er kopiert fra Miljødirektoratets nettsider, og kan leses på MD sin side HER. HIM eier ingen rettigheter til artikkelen.) Miljødirektoratet viser til tidligere informasjon om at det til nå har vært mulig at  avfallsmottak, dvs. eks. HIM, kan i noen tilfeller deklarere på vegne av den som har produsert avfallet (bedriften/firma) ved ankomst til mottak, og ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no […]

Les mer

Refusjonsordning for små fritidsbåter under 15 fot (4,57m)

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter og båteier kan nå få en utbetaling på 1.000,- kr / fritidsbåt ved innlevering til et godkjent avfallsmottak. Når båten leveres til mottaket, må man fylle ut  skjemaet som stemples av HIM for bekreftelse på at båten er levert […]

Les mer

HIM overtar biler og mannskaper fra Reno Norden sitt konkursbo

Etter at Reno Norden AS slo seg selv konkurs 18. september har konkursboet og HIM forhandlet om vilkår for overtagelse av utstyr og mannskaper. I helgen ble det enighet, og HIM overtar derfor mannskaper og utstyr f.o.m. mandag 25. september.

Les mer

RenoNorden er konkurs * saken er oppdatert

RenoNorden slo seg selv konkurs 18. september 2017. Dette er selskapet som har hatt kontrakt med HIM for å ta seg av avfallsinnhentingen. Det blir ikke bli stopp eller endringer i avfallstømmingen som følge av konkursen. HIM vil overta biler og mannskap og den daglige drift fortsetter uten at våre abonnenter og kunder blir berørt. […]

Les mer

HIM deler nå ut beholdere til emballasje av glass og metall

Alle husholdninger får nå utlevert nye beholdere for emballasje av glass- og metall. Utleveringen har startet i Vindafjord og Etne og alle abonnenter i HIM området vil få beholdere i løpet av høsten. Beholderen kan tas i bruk når du får den, men første ordinære tømming blir januar/februar neste år.

Les mer

Kom til oss med din «FM radio» og den vil bli materialgjenvunnet

Ved å levere radioen inn til materialgjenvinning blir den brukt som råstoff i produksjon av nye produkter. TNS Gallup anslår at det finnes 7,9 millioner norske radioapparater som vil bli berørt av overgangen fra FM til DAB. Minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt. Viktige datoer for oss lokalt […]

Les mer

Tømmer du matfett og matolje rett i vasken eller do?

Det kan koste deg dyrt på sikt. Kom heller med oljen til oss i HIM. I dag har vi et økende problem med for mye fett i avløpsrørene da vi i økende grad bruker mer og mer frityrolje i vår matlagingen. Fjerning av fett i avløpsnettet er dyrt og helt unødvendig. Det hjelper ikke å skylle matfettet ut sammen med varmt […]

Les mer

Støtte til ryddedugnad?

HIM støtter lokale ryddeaksjoner mm.

Les mer

Har du farlig avfall? Tenk Miljø!

Stadig flere avfallstyper har de siste årene blitt definert som farlig avfall, og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Det er viktig at produkter med miljøgifter ikke havner rett i naturen eller i våre avfallsstrømmer som skal til gå til material- eller energigjenvinning. Det mange gjerne ikke er klar over er at farlig avfall også kan […]

Les mer

Skaff deg SMS Varsling på ny tømmekalender for 2017!

Vi har nå nye renovasjonsruter i 2017 og sender deg gjerne SMS varsling slik at du slipper å tenke på hvilken uke og dag du skal sette frem rett beholder.   Her finner du ut hvordan du gjør det (trykk først på «Les mer»): Hvordan få sms_varsling Ønsker du kontakt? Ring oss på 52 76 50 […]

Les mer