Hopp til sideinnhold

Internasjonal dag for EE-avfall Sirkulær økonomi starter med oss

Flere millioner mobiltelefoner og datamaskiner ligger og samler støv i norske hjem. Det er på høy tid at vi ser dem for det de er, i en sirkulær økonomi: En skikkelig gullgruve!

14. oktober er den internasjonale EE-avfallsdagen. EE-avfall er elektroniske og elektriske produkter. Altså alt som trenger strøm, enten fra strømnettet eller batterier. Du kan gi disse produktene et fortsatt liv ved gjenbruk og gjenvinning.

Stor etterspørsel og økte priser på råmaterialer

I Norden har vi noen av verdens beste systemer for gjenvinning av elektronikk og batterier. Når du leverer elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning, blir de gjort om til nye verdier.

Nå må vi på en raskere og sikrere måte sørge for at brukte elektronikkprodukter og batterier får et fortsatt liv. Covid og krigen i Ukraina har minsket tilgangen på råmaterialer og elektroniske komponenter drastisk. Dette har gjort at prisene på metaller har økt voldsomt. Prisen på aluminium har for eksempel nådd rekordnivåer.

Ikke la verdiene ligge i skuffer og skap

Vi vet at mange elektroniske produkter havner i skuffer og skap hjemme. Blant annet brukte mobiltelefoner, som inneholder verdier som aluminium, gull, jern og kobber. Når du gjenbruker og gjenvinner mobiler og andre elektriske produkter bidrar det i en sirkulær økonomi. Du tar vare på og skaper verdier. Privatpersoner kan levere EE-avfall til nærmeste miljøpark, eller til butikker som selger tilsvarende produkter.

Også batterier er viktig å levere til gjenvinning. Hvis de kastes i restavfallet, er de brannfarlige. Du kan levere batterier i miljøparkene våre, eller til en butikk som selger samme type produkt, som dagligvarebutikker. Husk å teip polene på batteriene når du oppbevarer dem hjemme eller leverer dem, det forhindrer brann.

Vi vet at det gjør en forskjell når vi alle bidrar – så bli med på veien mot en felles sirkulær fremtid!