Hopp til sideinnhold

Vi skal bli bedre til å sortere Nå starter glass- og metallkampanjen vår

Denne sommeren skal vi bli mye flinkere til å sortere glass og metall! HIM har fått midler til en kampanje som skal gi bedre sortering, og vi håper du som kunde vil være med og gjøre en innsats.

Det er Norsk Metallgjenvinning og Sirkel som har tildelt HIM midler til kampanjen. I løpet av de nesten månedene skal alle HIMs beholdere for glass og metall får et klistremerke som minner om at det er emballasje av glass og metall som skal kastes der. På klistermerket er det også en QR-kode, som leder til en nettside med mer informasjon.

Store verdier

Emballasje av glass og metall som samles inn, blir til nye produkter. Det kan gjenvinnes på nytt, uendelig mange ganger. Derfor gir du et viktig bidrag hver gang du leverer tom emballasje i beholderen for glass og metall.

Dessverre er det mye feilsortering  i glass- og metallbeholderen. I 2021 leverte HIM 1150 tonn glass- og metallemballasje til gjenvinning hos Sirkel ved Fredrikstad. Vi får betalt for det vi leverer, og hvis det ikke er emballasje av glass og metall til i glass og metall får vi mindre betalt. Det er fordi feilsortering kan gi ødeleggelser eller i verste fall stoppe driften ved gjenvinningsanlegget. Ståltråd kan surre seg fast, stekepanner og gryter kan tette nedløp, og steintøy og porselen skaper problemer for gjenvinning til ny glassemballasje.

Taper på feilsortering

for glass- og metallemballasjen vi leverte, på grunn av feilsortering. Når du sorterer riktig bidrar du til at vi slipper betalingstrekk, , noe som er med på å holde renovasjonsgebyret lavt. Samtidig er du med på å skape store verdier av glass- og metallemballasjen som gjenvinnes.

Les mer i sorteringsguide for glass og sorteringsguide for metall.