Hopp til sideinnhold

Gjelder 2700 kunder Ny utsendelse av faktura

2700 husholdningskunder har ikke fått sin eFaktura for første termin 2022, som en følge av manglende utsendelse fra Nets. Disse kundene vil få tilsendt faktura på ny, med forfall 3. mars 2022. De kundene som har tatt kontakt med HIM og fått faktura som er betalt, kan se bort fra ettersendt faktura. Kunder som har fått og betalt faktura som normalt, vil ikke motta ny eFaktura fra oss.