Hopp til sideinnhold

Farlig avfall blir til båter og kunstgjødsel Gjenvinner mest mulig

-HIM er mottak for farlig avfall. Vi har et stort ansvar for at det håndteres sikkert, og at mest mulig gjenvinnes, sier Hans Almeland. Farlig avfall som gjenvinnes blir brukt til å lage båter, sement og kunstgjødsel.

Hans er fagansvarlig for farlig avfall i HIM, og har jobbet ved Toraneset i over 25 år. I løpet av denne tiden har mye forandret seg.

-For 20 år siden og bakover i tid ble farlig avfall plassert på deponi. I dag blir stadig mer av det gjenvunnet, og det blir sett på som en verdifull ressurs.

Båter og kunstgjødsel

Hans viser frem en kasse som inneholder små propanbeholdere og gassflasker.

-Gass fra disse brukes i produksjon av Pioner-båter, forteller han. Litt lenger borte står en kasse med brannslukkingsapparat.

-Pulveret brukes i kunstgjødsel, som havner på tyske jorder. Og metallet fra brannapparatene og gassbeholderne smeltes og gjenvinnes til nye produkter, forklarer Hans. En del farlig avfall går til forbrenning, og gir blant annet energi til sementfabrikker.

HIM tar imot farlig avfall, oppbevarer og pakker det før det sendes videre til anlegg som har tillatelse til å behandle avfallet. Det som kan gjenvinnes blir gjenvunnet, enten i nye produkter eller som energi. Enkelte avfallstyper kan ikke gjenvinnes, og dette plasseres på deponi på Toraneset. Her kan avfall som er lettere forurenset oppbevares trygt, sånn at miljøgifter ikke lekker ut og kan skade mennesker, dyr eller miljø.

Strenge krav

HIM leverer farlig avfall til videre behandling rundt 15 ganger i året. Når bilen lastes er det mye å ta hensyn til: Enkelte stoffer må plasseres i god avstand til hverandre, og plassen skal utnyttes best mulig.

-Vi ønsker ikke å sende luft, som Hans sier. Tett lasting gjør også at det som transporteres står støtt.

Hans har gjort klart en last med farlig avfall. Den veier litt over 26 tonn, og skal til Aurskog og Bjørkelangen for videre håndtering. Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket, og sjåføren som frakter avfallet må ha opplæring og kompetansebevis for dette. Avfallet deklareres, og hvis ikke deklarering og last stemmer overens får ikke sjåføren levere lasten på mottaket.

-Farlig avfall må kunne spores, og vi skal ha full kontroll på alt som kommer inn til oss, og alt som sendes ut, sier Hans. Han understreker hvor viktig det er at ikke forskjellige avfallstyper blandes.

-Enkelte typer avfall blir farlig når det blandes. Det kan oppstå en kjemisk reaksjon som i verste fall fører til antenning eller eksplosjon. Det oppstår branner på avfallsanlegg nesten ukentlig i Norge, og vi må gjør alt vi kan for å unngå dette ved HIM sine anlegg, sier han.

Mer enn du tror

Det er kanskje mer enn du tror som regnes som farlig avfall. Var du for eksempel klar over at neglelakk og hårspray er farlig avfall? Hvis ja er det supert, hvis nei så er du dessverre ikke alene. Det er en utfordring av for mye farlig avfall havner i restavfall.

Hvis du er i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser. Lever det som farlig avfall, så er du sikker på at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

Eksempel på farlig avfall:

 • Batteri
 • Rengjøringsmidler
 • Maling
 • Lakk og lim
 • Spraybokser
 • Lysstoffrør
 • Sparepærer
 • Løsemidler
 • Bilpleiemiddel
 • Bilolje
 • Båtpleiemiddel
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens
 • Neglelakk
 • Neglelakkfjerner

Kilde: Sortere.no