Hopp til sideinnhold

Verdens toalettdag Har du dovett?

19. november er verdens toalettdag. I Norge er utfordringen at stadig mer av det som ikke hører til i toalettet havner der.

Mange områder i verden mangler fortsett gode toalettforhold. FN-tall viser at 4,2 milliarder mennesker ikke har tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold. 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt. Verdens toalettdag skal bidra til oppmerksomhet rundt dette.

Kaster for mye i toalettet

Her i Norge har vi veldig god tilgang på toaletter, men dessverre kaster vi stadig mer som IKKE skal kastes der. Dette kan føre til tette rør og oversvømmelse hjemme hos deg, eller store problemer ellers i avløpssystemet.

Det som havner i toalettet kan også havne ut i naturen, og det er derfor mange gode grunner til at du ikke skal kaste våtservietter, kluter, bleier, bind, kondomer, tamponger, kontaktlinser, medisinrester, wc-blokker, hår, Q-tips, undertøy, osv. der. Dessverre er alt dette faktisk eksempel på ting som blir kastet i do.

I denne artikkelen kan du lese mer om avfall som kastes feil og havner i havet, og skaden det kan forårsake.

En løsning kan være å skaffe en avfallsbøtte på toalettet, så er det enklere å kaste ting rett. Fett og matrester skal heller ikke i vask eller toalett. Det tetter igjen kloakkrørene og er ettertraktet rottemat.

Kostbare feil

HIM har ansvar for tømming av slam i kommunene våre. Vi opplever at noen anlegg ikke kan tømmes med vanlig utstyr på grunn av feil bruk, det er for eksempel tykke lag av våtservietter i anlegget. Det er kundene som betale ekstrakostnader som oppstår på grunn av feilbruk. Uansett om du har septik eller er koblet på offentlig avløp ber vi om at du bruker toalett og avløp rett.

Egentlig er dovett veldig enkelt, det er kun tre ting som skal i do: Tiss, bæsj og dopapir.