Hopp til sideinnhold

Vil du at HIM skal hente hageavfall, juletrær og tekstiler og annet avfall hjemme hos deg?

HIM har ansatt to studenter i sommer som skal kartlegge henteordninger for blant annet tekstiler, grovavfall, hageavfall og farlig avfall. Nå har de laget en spørreundersøkelse de håper du som er innbygger i Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord vil svare på.

HIM er stolt partner i Avfall Norge sitt REdu program, gjennom REdu får studentene et innblikk i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og kan bidra med nye perspektiver og utgjøre en forskjell innen arbeid med forskning og utvikling eller andre prosjekter og oppgaver. I sommer har HIM engasjert to studenter som skal jobbe med å se på hvordan HIM kan utvide tilbudet til abonnentene våre.

Maiken Birkeland studerer bærekraft og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania og har fått i oppgave å kartlegge hvordan HIM skal håndtere tekstiler. EUs rammedirektiv for avfall setter krav til separat innsamling av tekstiler for medlemsland innen 1. januar 2025. Dette blir også et krav i Norge gjennom EØS avtalen. Maiken skal blant annet se på hvordan HIM skal samle inn tekstiler og hvordan tekstilene kan behandles etter innsamling. Marit Ommundsen Sæther studerer samfunnsøkonomi i på Universitet i Bergen, og skal se på hvordan vi kan utvide tilbudet til innbyggerne våre for henting av juletrær, hageavfall, farlig avfall, elektrisk avfall og grovavfall.

Ønsker dere å hjelpe studentene? Svar på spørreundersøkelsen de har laget som en del av prosjektene: https://docs.google.com/forms/d/17BrwnEYclNCyHl9KuVa3KflxK3juLdsfueWCjorp-NQ/edit#responses