Hopp til sideinnhold
Kunde i bil viser frem mobil med QR-kode

Digitalt kundekort Innføring av kundekort og kvoter

Fra 1. januar vil din private husholdning få et digitalt kundekort som du må vise når du skal levere avfall til en av våre miljøparker.

Ved bruk av kundekort sikrer vi at næringskunder og innbyggere i nabokommunene betaler mer for levering av avfall til miljøparkene. På denne måten kan vi gi en lav og rettferdig pris til våre private husholdningskunder som betaler renovasjonsgebyr.

Kundekortet er elektronisk og tilgjengelig for smarttelefoner. Appen som lastes ned heter miljøID. Det er kun registrert eier og/eller fakturamottaker som har tilgang til eiendommen ved innlogging. Deretter kan en velge om en vil dele tilgang til eiendommen med andre. Du bruker BankID ved førstegangsregistrering, deretter vil du være innlogget på appen så lenge du bruker samme enhet (mobil, nettbrett ol.). De eieren velger å gi tilgang til via appen, vil kunne levere avfall fra den aktuelle eiendommen. Det er ingen øvre grense på hvor mange en kan dele tilgang med, men avfallet skal kun komme fra eiendommen til personen som har delt tilgang. Om en håndverker eller andre næringsdrivende gjør arbeid på eiendommen skal de ikke få tilgang til å bruke appen.

Alle som betaler renovasjonsgebyr bidrar til å holde prisene ved våre miljøparker nede. Næringsdrivende og privatkunder fra andre kommuner bidrar ikke til dette siden de ikke betaler renovasjonsgebyr. Derfor må vi vite hvem dette er, slik at de betaler for seg – og at du som er bosatt i en HIM-kommune ikke betaler for behandlingen av deres avfall. Med identifisering blir det rettferdig for alle, og enklere for oss å skille kundene.

For kunder som ikke har mulighet til å benytte seg av vårt digitale kundekort ved å laste ned miljøID-appen, vil få mulighet til å få et fysisk kundekort.

Kvoter

Samtidig som vi innfører kundekort innfører vi også kvoter. Grunnen til dette er at det man ikke skal kunne misbruke kundekortordningen. Om en leverer avfall over kvoten må en betale det vi kaller for næringspris. Da betaler man for avfallet til en ikke subsidiert pris.

Kvotene for privatkunder som betaler renovasjonsgebyr i en HIM-kommune er følgende:

Fraksjon: Kvote:
Avfall til sortering på rampe Redusert pris på inntil1000 kg
Farlig avfall Gratis levering på inntil 1000 kg
Hageavfall Gratis levering på inntil 5 m³
Elektrisk/elektronikk Gratis, ingen kvote
Metall Gratis, ingen kvote

Oppdatert prisliste vil bli lagt ut ved årsskifte, den finner du her.

Hyttekunder som betaler lavere renovasjonsgebyr får mindre kvote. For avfall til sortering på rampe blir det redusert pris på inntil 500 kg., og det blir gratis levering av hageavfall på inntil 2,5 m³.

Du får oversikt over kvotene dine og historikk over leveringer i appen. Deler du tilgang med noen andre i husholdningen/leietaker vil du enkelt få oversikt over hvor mye av kvoten som er brukt.

Hvor laster jeg ned appen?

Last ned appen via App Store her, eller via Google Play her.