Hopp til sideinnhold

Ikke kast gift på bålet Dette må du holde langt unna sankthansbålet

På sankthansaften tennes bål over hele landet, men ikke alle vet at det de kaster i flammene både kan være helse- og miljøskadelig. Vi lister opp tingene som ikke skal på bålet, så du unngår giftig stemning under feiringen.

På sankthansaften, og ved andre anledninger vi tenner bål, er det ikke bare pølser og pinnebrød som finner veien inn i flammene. Båter, dekk, madrasser, plastmøbler, tekstiler og treverk havner også der. Dette er produkter som kan inneholde skadelige stoffer, og som kan ha alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent. Derfor er det bare hageavfall og rent og ubehandlet tre som skal på bålet. Alle gode ting er rent tre.

Cocktailen du ikke vil ha

Når miljøfarlig avfall brennes kan stoffene som slippes ut være skadelige i seg selv, eller så kan de reagere med andre stoffer så det dannes en cocktail av miljøgifter i asken og røyken fra bålet. Røyken er ikke bra for menneskene rundt bålet, og asken havner lett i vannet i nærheten av bålet, hvor den kan skade dyr, mennesker og natur. Miljøgiftene kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende, eller så kan de skade arvestoffer, nervesystemet og reproduksjonsevnen. Det er derfor vi sier at hvordan du feirer sankthans er opp til deg, men hva du kaster på bålet angår oss alle.

Dette må du holde langt unna sankthansbålet:
  • Maling, lakk og lim, som vi ofte finner i kombinasjon med møbler og treverk, kan inneholde en rekke miljøfarlige stoffer. Blant annet bly, bisfenol A, ftalater, kadmium, krom, klorparafiner og organiske løsemidler.
  • Myk plast kan inneholde ftalater.
  • Trykkimpregnert trevirke, det vil si treverk som har blitt satt inn med impregneringsmiddel under høyt trykk, inneholder arsen som omdannes til arsenikk når det blir brent.
  • Elektriske produkter som datamaskiner, radioer og tv-er kan blant annet inneholde bromerte flammehemmere og kvikksølv.

Reglene for tenning av sankthansbål kan variere ut i fra hvor du bor. Undersøk derfor alltid før du tenner på. Felles for alle er at det er ulovlig å brenne miljøfarlig avfall, jf. §§ 7 og 11 i Forurensningsloven. Det kreves også at du må ta forhåndsregler slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. §5 i Brann og eksplosjonsvernloven.

Men. Hvor skal avfallet som ikke skal på bålet?

Impregnert treverk og malingsspann med rester i leveres som farlig avfall. Elektriske og elektroniske produkter leveres inn til gjenvinningsstasjonen, eller til butikker som selger samme type elektronikk. Brukbare møbler kan leveres til ombruk, mens ødelagte møbler leveres på gjenvinningsstasjonen. Er du fremdeles i tvil om hvordan du skal sortere, sjekk sortere.no for svar.

Miljøgevinsten som ikke går opp i røyk

Ved å gjenvinne og samle inn miljøfarlig avfall, og andre ting som ikke skal på bålet, sørger vi for at helse- og miljøskadelige stoffer går inn i et lukket kretsløp. På den måten unngår vi at miljøfarlige stoffer kommer på avveie, hvor de kan skade natur, dyr og mennesker.