Trenger du nye bioposer eller plastretursekker?

13. august, 2019

– Trenger du nye plastretursekker knytter du en pose på papirbeholderen.
– Trenger du nye bioposer knytter du en pose på matavfallsbeholderen.

Du får da nye poser/sekker ved tømming av den aktuelle beholderen. Når du har fått ny leveranse er det viktig at du fjerner posen du har knyttet på beholderen.

Borettslag og sameier: I borettslag/sameie har vaktmester vært kontaktperson og har hatt kontroll på poser og sekker. Vi oppfordrer vaktmester til å ta kontakt med HIM, slik at personen får utlevert poser og sekker til alle beboerne og at vaktmester fordeler de etter behov. Dersom borettslaget/sameiet ikke har vaktmester, kan sameiet/borettslaget melde inn en annen person som kontakt.