Vinnere av HIM julekalender 2018

3. desember, 2018
  1. desember            riktig svar: A                     Mona Perly Sundet, Karmøy
  2. desember            riktig svar: C                     Karen Fahlvik, Haugesund
  3. desember            riktig svar: C                     Susanne Ruud Stakkestad, Tysvær
  4. desember            riktig svar: A                     Eva Grønnestad Saltvedt, Haugesund
  5. desember            riktig svar: C                     Hanne Gro Hustveit Moe, Tysvær
  6. desember            riktig svar: B                      Elin Helen Rikstad, Tysvær
  7. desember            riktig svar: B                     Trude Vidareid, Karmøy
  8. desember            riktig svar: A                      Ellen Marie Fiskaaen, Karmøy
  9. desember            riktig svar: B                      Kristina Våge Ballard, Sveio
  10. desember            riktig svar: C                      Stefanie Apeland, Haugesund