Vinnere av HIM julekalender 2018

3. desember, 2018
 1. desember            riktig svar: A                     Mona Perly Sundet, Karmøy
 2. desember            riktig svar: C                     Karen Fahlvik, Haugesund
 3. desember            riktig svar: C                     Susanne Ruud Stakkestad, Tysvær
 4. desember            riktig svar: A                     Eva Grønnestad Saltvedt, Haugesund
 5. desember            riktig svar: C                     Hanne Gro Hustveit Moe, Tysvær
 6. desember            riktig svar: B                      Elin Helen Rikstad, Tysvær
 7. desember            riktig svar: B                     Trude Vidareid, Karmøy
 8. desember            riktig svar: A                      Ellen Marie Fiskaaen, Karmøy
 9. desember            riktig svar: B                      Kristina Våge Ballard, Sveio
 10. desember            riktig svar: C                      Stefanie Apeland, Haugesund
 11. desember            riktig svar: B                       Wenke Hauge, Haugesund
 12. desember            riktig svar: C                      Kathrine Wischmann, Haugesund
 13. desember            riktig svar: B                       Jorunn-Elise Bertheussen, Tysvær
 14. desember            riktig svar: B                      Grete Eknes Kallekodt, Tysvær
 15. desember            riktig svar: C                      Kari Ann Haugeland, Haugesund
 16. desember            riktig svar: B                       Åshild Vikse, Haugesund
 17. desember           riktig svar: A og C               Ina Iversen, Haugesund
 18. desember           riktig svar: C                       Hilde Høines Vetvik, Karmøy
 19. desember           riktig svar: A                       Heidi Bjørstad Tvedt, Tysvær
 20. desember           riktig svar: A                       Astrid Amdal, Haugesund
 21. desember           riktig svar: A                       Mette Thornes,
 22. desember           riktig svar: 8                        Silje Gangstø, Tysvær
 23. desember           riktig svar: B                       Grethe Nymann, Haugesund
 24. desember           riktig svar: 16                      Elisabeth Kirkhus, Haugesund