Sikkerhetshull i HIM tømme-App

29. august, 2018

HIM er blitt gjort oppmerksom på at det har vært et sikkerhetshull i tømme-Appen som brukes av våre abonnenter til å holde oversikt over neste tømmedato m.m.. Dette utgjorde en risiko for at kundedata kunne komme på avveie, forutsatt at dataeksperter oppdaget og utnyttet svakheten i systemet. Tømme-Appen er et standardsystem som benyttes av mange kommuner og renovasjonsselskaper i Norge, HIM er en av disse.

Utbedring av sikkerhetshullet ble iverksatt straks vår dataleverandør, Norconsult Informasjonssystemer, ble gjort oppmerksom på feilen, og den var rettet hos HIM den 15. juni 2018.

Vår dataleverandør har nå sjekket om data fra vårt kjernesystem har kommet på avveie. De konkluderer med at ingen har kommet seg inn i HIM sine kundedata og følgelig at ingen opplysninger har kommet på avveie.

HIM beklager at denne situasjonen har oppstått, men kan forsikre om at feilen er rettet og at det er trygt å bruke tømme-Appen.

HIM og programleverandøren har for øvrig jobbet i over et år med å lage en helt ny og forbedret utgave av tømme-Appen. Den har vært til uttesting hos HIM siden mai måned og er planlagt lansert i løpet av september måned. Her blir det selvsagt sterkt fokus på datasikkerhet i tillegg til at Appen er mer brukervennlig og kraftig forbedret på en rekke punkter.