Mobile avfallsmottak, 2018

14. mars, 2018

HIM vil også i år ha mobile avfallsmottak på utvalgte steder i distriktet. Dette gjør HIM for å øke servicen og gjøre det lettere for våre abonnenter i distriktene å håndtere sitt avfall på en lovlig og miljøvennlig måte.

Stoppesteder, klokkeslett og dato ser du her.

De mobile avfallsmottakene er i prinsippet et ordinært betjent avfallsmottak som har åpent et par timer på annonsert tid og sted hver gang. De som leverer avfall betaler vanlig pris og må sortere eget avfall i de oppsatte containerne. Eneste forskjell er at vi har noe begrenset kapasitet slik at vi ikke kan ta i mot store vindusruter, asbestholdig materiale og store lass (traktortilhenger og stor varebil).