Vinnere av HIM julekalender 2017

1. desember, 2017
1.desember  Tove Sandvik, Karmøy
2.desember  Bjørn Ole Gundegjerde, Etne
3.desember  Elisabeth Østhus Bastlien, Vindafjord
4.desember  Hege Østebøvik, Tysvær
5.desember  Tove Ådnesen, Karmsund
6.desember  Paul Hettervik, Haugesund
7.desember  Camilla Helgeland, Tysvær
8.desember  Tara Johnsen, Haugesund
9.desember  Kathrine Wischmann, Haugesund
10.desember  Thomas Hovland, Tysvær
11.desember  Helga Mari Hovland, Førde
12.desember  Merete Nørgaard, Haugesund
13.desember  Karen Fahlvik, Haugesund
14.desember  Helga Svortevik, Vindafjord
15.desember  Kjersti Kristoffersen, Tysvær
16.desember  Steinar Stensen, Tysvær
17.desember  Tove Rag, Haugesund
18.desember  Kjersti Strømsvold, Haugesund
19.desember  Anne Karin Langeland, Vindafjord
20.desember  Karl Gunnar Haanes,
21.desember  Kari Anette Hegerland Jakobsen, Karmøy
22.desember  Bente Risanger, Haugesund
23.desember  Mona Perly Sundet, Haugesund
24.desember  Anders Knutsen, Tysvær