Refusjonsordning for fritidsbåter under 15 fot (4,57m)

2. november, 2017

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter og båteier kan nå få en utbetaling på 1.000,- kr / fritidsbåt ved innlevering til et godkjent avfallsmottak. Når båten leveres til mottaket, må man fylle ut  skjemaet som stemples av HIM for bekreftelse på at båten er levert inn. Dette skjemaet må båteiger sende til miljødirektoratet for å få utbetalt summen på 1000 kr.

  • Små fritidsbåter kan leveres til Årabrot og Toraneset Miljøpark i HIM-kommunene, fra 1. oktober 2017.
  • Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter)
    og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres.

Skjema finner du her: Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak

Les mer her: Hvordan levere en kassert fritidsbåt?