HIM kan ikke lenger deklarere produsenters avfall i sitt navn

15. november, 2017

(Artikkelen er kopiert fra Miljødirektoratets nettsider, og kan leses på MD sin side HER. HIM eier ingen rettigheter til artikkelen.)

Miljødirektoratet viser til tidligere informasjon om at det til nå har vært mulig at  avfallsmottak, dvs. eks. HIM, kan i noen tilfeller deklarere på vegne av den som har produsert avfallet (bedriften/firma) ved ankomst til mottak, og ikke var kjent med Avfallsdeklarering.no og dermed ikke hadde registrert seg i Avfallsdeklarering.

De skriver videre:
Vi er klar over at mange mottak fortsatt deklarerer avfall fra produsenter i sitt navn, og at dette skjer gjentagende ganger for flere produsenter.

Det er nå over et år siden det ble obligatorisk å deklarere i Avfallsdeklarering.no. Vi mener derfor at mottakene må stille større krav til produsentene, slik at avfallet kan deklareres i produsentenes navn.
Dette vil innebære at mottakene ikke kan godta levering før avfallsprodusenter har registrert virksomheten i Avfallsdeklarering.no og opprettet sluttbrukere, ev. gitt fullmakt til mottaket.

Trenger du hjelp kan du gå inn her:  Avfallskoder og veiledning

Brukerstøtte: Ring: 951 61 748 eller mail: brukerstotte@avfallsdeklarering.no

I helt spesielle tilfeller, der det vurderes som særlig stor fare for at farlig avfall kommer på avveier ved avvisning, kan avfallet mottas og produsenten kan ordne det formelle i etterkant.

Dette skal bare være en absolutt nødløsning i enkelttilfeller at mottaket deklarerer avfallet på seg selv. Mottaket skal i de tilfellene gi en forklaring i merknadsfeltet for hvorfor dette skjer.