RenoNorden er konkurs * saken er oppdatert

19. september, 2017

RenoNorden slo seg selv konkurs 18. september 2017. Dette er selskapet som har hatt kontrakt med HIM for å ta seg av avfallsinnhentingen.

Det blir ikke bli stopp eller endringer i avfallstømmingen som følge av konkursen. HIM vil overta biler og mannskap og den daglige drift fortsetter uten at våre abonnenter og kunder blir berørt.

Eventuelle avvik som f.eks. manglende tømming av beholdere skal som vanlig meldes til HIM Kundesenter på post@him.as eller telefon 52 76 50 50.