Kom til oss med din «FM radio» og den vil bli materialgjenvunnet

27. februar, 2017

Ved å levere radioen inn til materialgjenvinning blir den brukt som råstoff i produksjon av nye produkter. TNS Gallup anslår at det finnes 7,9 millioner norske radioapparater som vil bli berørt av overgangen fra FM til DAB. Minst 93 prosent av materialene i en radio kan gjenvinnes og bli til noe nytt.

Viktige datoer for oss lokalt her er:

Sogn og Fjordane, Hordaland,
Rogaland, Agder
NRK 21.06.2017
Sogn og Fjordane, Hordaland,
Rogaland, Agder
P4, Radio Norge, lokalradio 15.09.2017

Siste FM-sender slås av onsdag 13. desember 2017. Deretter vil distribusjonen av radiosignaler i Norge skje digitalt

De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter.

Vil du lese mer om NRKs utrulling av det digitale nettet? Slik slukkes FM-nettet