Har du farlig avfall? Tenk Miljø!

24. januar, 2017

Stadig flere avfallstyper har de siste årene blitt definert som farlig avfall, og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Det er viktig at produkter med miljøgifter ikke havner rett i naturen eller i våre avfallsstrømmer som skal til gå til material- eller energigjenvinning.

Det mange gjerne ikke er klar over er at farlig avfall også kan være en ressurs . Vi sender deler av det farlige avfall vårt til Renors mottak i Brevik.
Renors konsept for behandling av farlig avfall innebærer at energien i avfallet
blir gjenvunnet som brensel i sementproduksjon hos Norcem Brevik.
Se Renors behandling av farlig avfall her: Farlig avfall = TENK MILJØ

Ta gjerne kontakt med oss i næringsavdelingen på 52 76 50 60 dersom du ønsker
rådgivning og informasjon om farlig avfall, elektronisk deklarering og behandling av det.